Andmekaitsetingimused

Käesolev privaatsuspoliitika reguleerib isikuandmete kogumist, töötlemist ja säilitamist käsitlevaid põhimõtteid. Isikuandmeid kogub töötleb ja säilitab isikuandmete vastutav töötleja (JRB Millerwood OÜ) (edaspidi andmetöötleja).

Andmesubjekt privaatsuspoliitika tähenduses on klient või muu füüsiline isik, kelle isikuandmeid andmetöötleja töötleb.

Klient privaatsuspoliitika tähenduses on igaüks, kes ostab andmetöötleja kodulehelt kaupu või teenuseid.

Andmetöötleja järgib õigusaktides sätestatud andmete töötlemise põhimõtteid, muuhulgas töötleb andmetöötleja isikuandmeid seaduslikult, õiglaselt ja turvaliselt. Andmetöötleja on võimeline kinnitama, et isikuandmeid on töödeldud vastavalt õigusaktides sätestatule.

Töödeldavate andmete koosseisu kuulub ka arvelduskonto number ja maksekaardi detailid.

Küpsiste kasutamine

Lehekülg kasutab küpsiseid (cookies). See aitab veebisaidil meelde jätta sinu tehtud valikuid meie lehel. Lehte külastades nõustud sellega, et kasutame küpsiseid.

Mis on küpsised?

Küpsis on väike tekstilõik sinu veebilehitsejas, mis laetakse sinu arvutisse kui sa mingit kindlat veebilehte külastad. Küpsised võimaldavad veebilehel külastaja arvuti ära tunda. Lisaks aitab veebilehel meelde jätta teavet sinu külastuse kohta, näiteks eelistatud keelt ja muid seadeid. See võib muuta järgmise külastuse sinu jaoks lihtsamaks ja kasulikumaks. Küpsistel on oluline roll. Nendeta oleks veebi kasutamine palju häirivam kogemus.

Mis tüüpi küpsiseid Rawfood.ee kasutab?

Rawfood kasutab:
*seansiküpsiseid, mis kustutatakse automaatselt pärast igat külastust;
*püsivaid küpsiseid, mis jäävad alles veebilehe korduval kasutamisel;
*kolmandate osapoolte küpsised, mida kasutavad meie partnerite veebilehed, mis on meie lehele manustatud või millele me lingime. Nende küpsiste tekkimist me ei kontrolli, infot nende küpsiste haldamise kohta leiad kolmanda osapoole kodulehelt.

Milleks me küpsiseid kasutame ja millist teavet me kogume?

Küpsised aitavad meil teenuseid vastavalt sinu soovile ja harjumusele edastada. Küpsiseid kasutatakse tavaliselt statistiliste andmete kogumiseks, jälgides kasutajate eelistusi võrgukülgede külastamisel. Näiteks kasutame neid turvalise otsingu eelistuste meeldejätmiseks, profiilide loomist sihitatud reklaamide esitamiseks, nähtavate reklaamide asjakohasemaks muutmiseks, lehe külastajate loendamiseks, meie teenustesse registreerumisel abi pakkumiseks ja sinu andmete kaitsmiseks. Kui külastad meie veebilehte, võivad lisaks meie küpsistele sinu arvutisse küpsiseid salvestada ja nendele juurde pääseda ning sinu internetitegevuse ja veebiteenuste kasutamise kohta teavet koguda ka meie analüüside ja reklaamide esitamisega seotud partnerid.

Kes me oleme:

OÜ JRB Millerwood, Klooga mnt 5a, Tabasalu, Harjumaa, Eesti; 53635124

Milliseid isikuandmeid me kogume:

IP aadress, nimi, e-mail, telefoni nr, aadress.

Miks me teie isikuandmeid kogume:

Kogume seda, et saata arveid, et e-maili teel kommunikeerida, et jälgida teie paki teekonda jne.

Isikuandmed, mida andmetöötleja kogub, töötleb ja säilitab, on kogutud elektrooniliselt, peamiselt kodulehe ja e-posti vahendusel.

Oma isikuandmete jagamisega annab andmesubjekt andmetöötlejale õiguse koguda, korraldada, kasutada ja hallata privaatsuspoliitikas määratletud eesmärgil isikuandmeid, mida andmesubjekt otse või kaudselt kodulehel kaupu või teenuseid ostes andmetöötlejale jagab.

Andmesubjekt vastutab selle eest, et tema poolt esitatud andmed oleksid täpsed, õiged ja terviklikud. Teadlikult valeandmete esitamist peetakse privaatsuspoliitika rikkumiseks. Andmesubjekt on kohustatud andmetöötlejat viivitamatult teavitama esitatud andmete muutumisest.

Andmetöötleja ei vastuta andmesubjekti poolt valeandmete esitamisest põhjustatud kahju eest andmesubjektile või kolmandatele osapooltele.

OÜ JRB Millerwood on isikuandmete vastutav töötleja, OÜ JRB Millerwood edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

Kui kaua teie infot säilitame:

Vastavalt raamatupidamise seadusele kuni 6 aastat.
Isikuandmete töötlemine vastavalt töötlemise eesmärgile:Töötlemise eesmärk – julgeolek ja turvalisus
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – vastavalt seaduses nimetatud tähtaegadele

Töötlemise eesmärk – tellimuse töötlemine
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – 6 aastat.

Töötlemise eesmärk – e-poe teenuste toimimise tagamine
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – 6 aastat.

Töötlemise eesmärk – kliendihaldus
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – 6 aastat.

Töötlemise eesmärk – finantstegevus, raamatupidamine
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – vastavalt seaduses nimetatud tähtaegadele

Töötlemise eesmärk – turundus
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – 6 aastat.

Millised kolmandad osapooled saavad ligipääsu teie isikuandmetele:

MailChimp, Google, CRM, koostööpartnerid, kullerfirmad jne.

Kuidas allalaadida andmeid:

Automaatselt või saates e-maili andmekaitsespetsijalistile meie firmas.

Kuidas kustutada andmeid:

Automaatselt või saates e-maili andmekaitsespetsjalistile meie firmas.
Kuidas saada ühendust andmetega seostuva info osas:
OÜ JRB Millerwood
Rünno Miller
Pajusi mnt 43-12, Põltsamaa
Jõgevamaa

Isikuandmete kaitse üle teostab järelevalvet Andmekaitseinspektsioon. Teil on õigus esitada neile kaebus, kuid soovitame pöörduda esmajärjekorras meie poole.

Käesolevad andmekaitsetingimused on koostatud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46 / EÜ kehtetuks tunnistamise kohta / EÜ (isikuandmete kaitse üldmäärus), Eesti Vabariigi isikuandmete kaitse seadusega ning Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu õigusaktidega.

Andmetöötlejal on õigus andmekaitsetingimusi osaliselt või täielikult muuta, teavitades andmesubjekte muudatustest kodulehe www.rawfood.ee kaudu .

Seda eeskirja uuendati 03.03.2021.